Vastuullisuus

BK® Yritysvastuu

Meille yritysvastuu ei merkitse ainoastaan vahvaa tulosta, vaan siihen sisältyy kaikkien toimintojemme vaikutusten tarkastelu. BK Yritysvastuu tarkoittaa, että toimimme yrityskansalaisena oikein tämän päivän globaaleilla markkinoilla samalla kun saavutamme liiketoiminnallemme asetetut tavoitteet ja päämäärät.

Yritysvastuu ei tarkoita meille lopullista päämäärää, vaan jatkuvaa matkaa. Linjauksemme ja toimintatapamme kehittyvät ja muuttuvat samanaikaisesti, kun toimintaympäristömme kehittyy ja muuttuu.

Tiedostamme, että mitä vastuullisemmin pystymme toimimaan tänään, sitä kannattavampaa liiketoimintamme on tulevaisuudessa. Tiedämme, että puhtaasti liiketoiminnan näkökulmasta vastuullisuus voi auttaa meitä hallitsemaan riskejä, parantamaan työpaikan henkeä ja henkilöstön pysyvyyttä, vahvistamaan brändiuskollisuutta, kasvattamaan liikearvoa ja vahvistamaan yhteisöjä, joissa toimimme. Vastuullisuudella on suora vaikutus myös tulokseemme energian säästön ja pienempien jätemäärien myötä. Vastuullisuus on meille kokonaisvaltainen ajattelutapa ja olennainen osa tuotemerkkiämme. Siksi lähestymistapamme on sidosryhmävetoinen ja keskittyy neljään avainalueeseen: ruoka, ihmiset, ympäristö ja hyvä hallinnointi.

Sitoutumisemme ruokaan

Ravintolamme ovat yli 60 vuoden ajan tarjonneet korkealaatuista, maukasta ja edullista ruokaa eri puolilla maailmaa. Sitoutumisemme tarjoilemaamme ruokaan määrittelee meidät yhtiönä ja on brändilupauksemme keskiössä. Brändilupauksemme Have it your way antaa asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä järkeviä valintoja heidän muokatessaan aterioita yksilöllisen elämäntapansa mukaiseksi.

Haluamme antaa asiakkaillemme yksityiskohtaisia ravintoarvotietoja, joihin he voivat perustaa ateriavalintansa. Olemme tietoisia siitä, että voimme aina tehdä enemmän lisätäksemme ruokalistamme monipuolisuutta ja parantaaksemme asiakastyytyväisyyttä. Tuotekehitystiimimme luovat jatkuvasti uusia herkullisia ateriavaihtoehtoja, jotka vastaavat asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.Ruoka-ainehankinnoissamme käytämme sekä kotimaisia, että luotettuja ulkomaisia toimittajia. Esimerkiksi sämpylämme valmistetaan Suomessa ja naudanlihan alkuperämaa on Puola. Kanatuotteissamme käytettävän kananlihan alkuperämaa on EU.

Sitoutumisemme ihmisiin

Olemme valmiit tukemaan ihmisiä ja panostamaan heihin, olivatpa he sitten työntekijöitä, franchise-yrittäjiä, tavarantoimittajia tai ravintola-asiakkaita, sillä ihmiset ovat liiketoimintamme kulmakivi. Teemme kaikkemme työntekijöidemme ja asiakkaidemme puolesta. 

Pyrimme jatkuvasti erottumaan kilpailijoistamme olemalla poikkeuksellinen työnantaja. Yksi keinoista, joilla tämä tavoite on saavutettavissa, on luoda kulttuuri, joka on rohkea, vastuullinen, osaamista palkitseva, voimaannuttava ja iloinen.

Rohkea edustaa päättäväistä asennetta, jolla lähestymme jokaista tilannetta dynaamisesti ja innovatiivisesti.

Vastuullisuus tarkoittaa, että Burger King on pörssiyhtiönä valmis vastaamaan siitä, että osakkeenomistajamme ja franchise-yrittäjämme saavat tuottoa sijoituksilleen ja että tarjoamme erinomaista palvelua ja tuotteita ravintoloidemme asiakkaille.

Voimaannuttava merkitsee sitä, että annamme yksilöille vallan ja mahdollisuuden tavoitteidensa saavuttamiseen, olipa tämä henkilö sitten kollegamme, franchise-yrittäjämme, tavarantoimittajamme tai ravintolamme asiakas.

Osaamista palkitseva varmistaa, että esimerkillinen työ tulee palkituksi hyvin. Työilo kumpuaa sitä, että työskentelemme tiiminä ja pyrimme tekemään maailman jokaisesta BURGER KING® -palvelupisteestä – yli 13 000 ravintolasta, kenttätiimeistämme ja tukikeskuksistamme – paikan, johon ihmiset tulevat mielellään töihin joka päivä.

Sitoutumisemme ympäristöön

Meneillään oleva globaali keskustelu liiketoiminnan roolista vastuullisuudessa on nostanut esille monia haasteita ja odotuksia kaikissa liikeyrityksissä, myös pikaruokaravintoloissa.

Arvioimme jatkuvasti eläinten hyvinvointia, hankintoja ja ympäristövaikutuksia koskevia linjauksiamme, jotta varmistaisimme asemamme hyvinä yrityskansalaisina niissä yhteisöissä, joita palvelemme.

Ihmisemme ovat omistautuneita ja sitoutuneita. Tiimimme ovat aktiivisesti mukana tutkimus- ja kehitystyössä, joka tähtää myönteisesti ympäristöön vaikuttaviin muutoksiin tinkimättä toiminnan laadusta. Tiedämme esimerkiksi, että kierrätys ja jätehuolto ovat suurimpia ympäristöhaasteitamme. Lajittelemme jätteemme ravintoloissa paikallisen ohjeistuksen mukaan ja toimimme tiiviissä yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa löytääksemme uusia tapoja vähentää, käyttää uudelleen ja kierrättää jätemateriaalia.

Sitoutumisemme hyvään hallinnointiin

Kattava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä on olennainen osa Burger King -yhtiötä. Sääntömme ja linjauksemme eivät käsittele ainoastaan keskeisiä eettisiä periaatteitamme vaan myös yksittäisiä asioita, joita työntekijämme ja kumppanimme kohtaavat päivittäisessä työssään. Tavoitteenamme on vahvistaa jatkuvasti linjauksiamme ja menettelyjämme sen varmistamiseksi, että toimimme sekä säädösten mukaan että myös avoimesti ja vastuullisesti.

Burger King Company:n keskeiset eettiset ja hallinnolliset periaatteet lähtevät huipulta. Yhtiön hallitus luo lähtökohdat edistämällä eettistä kulttuuria, joka kunnioittaa ja arvostaa kaikkia työntekijöitä ja sidosryhmiä ja kannustaa lakien ja yhtiön politiikan mukaiseen toimintaan. Voidakseen harjoittaa liiketoimintaa BURGER KING® -järjestelmässä, jokaisen hyväksytyn toimittajan on noudatettava toimittajille suunnattuja liiketoiminnan eettisiä ohjeita. Olemme saaneet tunnustusta monilta erilaisilta organisaatioilta, joiden kanssa meillä on yhteisenä päämääränä toimia hyvänä yrityskansalaisena ja kehittää yhteisöjämme kaikkialla maailmassa.

Koska meillä on eri puolilla maailmaa tuhansia ravintoloita ja miljoonia asiakkaita, ymmärrämme, että pienilläkin muutoksilla voimme saada aikaan suuren vaikutuksen. Ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä, kouluttamalla työntekijöitämme ja liikekumppaneitamme ja työskentelemällä yhdessä heidän kanssaan vaikutamme myös jatkossa mielekkäällä tavalla yhteisöihimme ympäri maailman.