KÄYTTÖEHDOT

TÄTÄ VERKKOSIVUJA KOSKEVAA KÄYTTÄJÄSOPIMUSTA (TÄTÄ ”SOPIMUSTA”) SOVELLETAAN KAIKKIIN HENKILÖIHIN, JOTKA KÄYTTÄVÄT TAI SELAAVAT SIVUSTOA www.burgerking.fi (”SIVUSTO”) TAI VIERAILEVAT SILLÄ (YHDESSÄ ”KÄYTTÄJÄT” TAI ”TE”). SIVUSTOA YLLÄPITÄÄ RESTEL OY TAI SEN TYTÄRYHTIÖT TAI NÄIDEN PUOLESTA TOIMIVA YLLÄPITÄJÄ. YHTIÖLLÄ ON MASTERFRANCHISE-SOPIMUS BURGER KING EUROPE GmbH. -YHTIÖN KANSSA JA SIITÄ KÄYTETÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMEÄ Burger King Finland. PÄÄSYNNE TÄLLE SIVUSTOLLE JA SIVUSTON KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ, ETTÄ HYVÄKSYTTE TÄMÄN SOPIMUKSEN SELLAISENAAN. KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA HYVÄKSYTTE TÄMÄN SOPIMUKSEN. TÄHÄN SOPIMUKSEEN SISÄLTYVÄT YLEISTEN YKSITYISYYDENSUOJAPERIAATTEIDEMME JA LASTEN YKSITYISYYDENSUOJAA KOSKEVIEN PERIAATTEIDEMME EHDOT, JOIHIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA VIITATAAN.

LAIT JA MÄÄRÄYKSET

Käyttäjän pääsy tälle sivustolle ja sivuston käyttö määräytyvät Suomen ja kaikkien muiden soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Saapuessaan sivustolle käyttäjät sitoutuvat olemaan käyttämättä sivustoa tarkoitukseen, joka on laiton tai tämän sopimuksen vastainen. Käyttäjät eivät saa (i) käyttää tätä sivustoa tavalla, joka voisi vahingoittaa, ylikuormittaa tai heikentää sivustoa; (ii) ladata, syöttää, lähettää sähköpostitse tai muuten siirtää aineistoa, joka (a) sisältää ohjelmistoviruksia tai muuta konekielistä koodia, tiedostoja tai ohjelmia, joiden tarkoitus on keskeyttää, tuhota tai rajoittaa ohjelmistojen, laitteistojen tai viestintävälineiden toimintaa; (b) sisältää kolmansien osapuolten tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai tekijänoikeuden tai muun omistusoikeuden alaista aineistoa ilman näiden kolmansien osapuolten etukäteen antamaa kirjallista suostumusta ja hyväksyntää; tai (c) on rienaavaa, herjaavaa, säädytöntä, väkivaltaista, seksuaalista, syrjivää tai muuten epäammattimaista tai huonoa makua edustavaa; (iii) häiritä sivustoon liittyviä palvelimia tai verkkoja; tai (iv) toimia sivustoon liittyvien verkkojen ehtojen, menettelytapojen, periaatteiden tai määräysten vastaisesti. Jos joku henkilö yrittää estää tämän sivuston laillisen toiminnan, teko voi täyttää rikosoikeuden ja siviilioikeuden vastaisen teon tunnusmerkit, ja jos tällainen yritys tehdään, Burger King Finland varaa itselleen oikeuden hakea suurinta lain mahdollistamaa vahingonkorvausta kyseiseltä henkilöltä. Vaikka Burger King Finland ei vaatisikaan edellä mainittujen ehtojen mukaisia oikeuksiaan, tämä ei merkitse sitä, että se luopuisi tästä tai mistään muusta oikeudestaan.

EI TAKUITA

Burger King Finland pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan, että sivustolla olevat tiedot pitävät paikkansa ja ovat ajan tasalla; Burger King Finland ei kuitenkaan takaa tai väitä, että nämä tiedot ovat paikkansa pitäviä. Burger King Finland ei ota vastuuta sivuston sisällössä havaituista virheistä tai puutteista, sivuston sisällön toimituksessa tapahtuneista vioista, viivästyksistä tai keskeytyksistä, tai vahingoista jotka ovat aiheutuneet sivuston sisällön käytöstä.

VASTUUN RAJOITUS

Burger King Finland ei ota vastuuta käyttäjän tietokonelaitteille tai muulle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai viruksista, jotka johtuvat siitä, että käyttäjä on avannut sivuston, selannut tai käyttänyt sitä tai ladannut aineistoja, tietoja, tekstejä, kuvia, video- tai äänitiedostoja sivustolta.

MUUN KUIN HENKILÖKOHTAISEN JA EI-KAUPALLISEN KÄYTÖN RAJOITTAMINEN

Ellei toisin ole mainittu, sivustolla tarjottavat palvelut on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjät eivät saa muokata, kopioida, levittää, välittää, esittää, jäljentää, julkaista, lisensioida, luoda johdannaisteoksia, siirtää, myydä tai tarjota myytäväksi mitään sivuston sisältämiä tai siltä saatuja tietoja.

LÄHETYKSET

Burger King Suomi saa vapaasti käyttää mitä tahansa kommentteja, tietoja, ideoita, käsitteitä, grafiikkaa, valokuvia, musiikkia, taidetta, tekstejä, ehdotuksia, tietotaitoa tai tekniikoita, jotka sisältyvät viesteihin, joita käyttäjä mahdollisesti lähettää Burger King Finlandille tämän sivuston kautta tai sähköpostilla (yhdessä ”lähetykset”). Burger King Finland ei käsittele mitään lähetyksiä luottamuksellisina tai yksityisomaisuutena ja on vapaa käyttämään lähetyksiä kaikkialla maailmassa ilman aikarajoja suorittamatta lisäkorvauksia tai maksuja käyttäjälle tai mainitsematta tätä. Lähetyksiä voidaan käyttää kaikkiin tarkoituksiin, joihin sisältyvät muun muassa tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi sekä verkkosivujemme luominen, muuntelu tai kehittäminen käyttäjien antamien tietojen avulla.

LINKIT

Tällä sivustolla voi olla toisille sivustoille johtava linkki, joka antaa käyttäjille pääsyn kolmansien osapuolten aineistoon. Burger King Finland ei ole tarkastanut kaikkia sivustoja, jotka ovat mahdollisesti linkitettyinä sen omaan sivustoon, eikä vastaa muiden sivujen tai niillä olevien linkkien sisällöstä tai yksityisyyden suojasta. Kaikkien muiden sivustojen katselu tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

TAVARAMERKIT JA TEKIJÄNOIKEUDET

Kaikki sivustolla esiintyvät tavaramerkit, logot ja palvelumerkit ovat Burger King Corporationin ja/tai niiden käyttöön luvan antaneiden kolmansien osapuolten rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä (yhdessä ”tavaramerkit”). Käyttäjät eivät saa käyttää, kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, lähettää, välittää, jakaa tai muokata näitä tavaramerkkejä millään tavalla. Burger King Corporationin tavaramerkkien käyttö muilla sivustoilla on ehdottomasti kielletty. Kaikki tällä sivustolla olevat aineistot ovat tekijänoikeuden alaisia, ellei erikseen ole toisin mainittu. Burger King Corporation valvoo immateriaalioikeuksiaan aktiivisesti ja kaikin lain sallimin keinoin, mukaan luettuna rikossyytteen nostaminen. Burger King Corporation ei takaa eikä väitä, että tällä sivustolla olevien aineistojen käyttö ei riko sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, joita Burger King Corporation ei omista tai jotka eivät liity Burger King Corporationiin. Sivustolla olevan aineiston käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

VAPAUTUS VASTUUSTA

Käyttämällä tätä sivustoa kukin käyttäjä ottaa täyden vastuun ja sitoutuu turvaamaan Burger King Finlandin, Burger King Corporationin, kunkin näihin liittyvän yrityksen sekä kunkin tällaisen yrityksen edustajan, johtajan, työntekijän, osakkeenomistajan, seuraajan ja siirronsaajan kaikilta vaatimuksilta, jotka voivat aiheutua kyseisen käyttäjän toimenpiteistä sivustolla tai sivustoon liittyen. Näihin toimenpiteisiin voivat sisältyä, mainittuihin rajoittumatta, käyttäjien sivustolle lähettämät tai muuten lataamat aineistot.

SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA

Kaikkiin seikkoihin ja kysymyksiin, jotka liittyvät tämän sopimuksen rakenteeseen, pätevyyteen, tulkintaan ja toimeenpanokelpoisuuteen tai käyttäjien ja Burger King Finlandin tätä sivustoa koskeviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sovelletaan Suomen lakia antamatta painoa mahdollisille lainvalintaa tai lakien ristiriitaa koskeville säädöksille (joko Suomessa tai muulla lainkäyttöalueella), joiden perusteella sovellettaisiin jonkin muun lainkäyttöalueen kuin Suomen lakia.

ERILLISYYS
Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin tämän sopimuksen kohdan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen kohta tulee erottaa tämän sopimuksen muista kohdista, jotka muilta osin pysyvät täysin voimassa.

VASTUUN RAJOITTAMINEN

Burger King Finland, Burger King Corporation, näiden yhteydessä olevat yritykset tai näiden yritysten edustajat, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat, seuraajat ja siirronsaajat eivät vastaa sivustolla mahdollisesti tarjottavista kolmansien osapuolten tuotteista tai palveluista. Burger King Finland ja Burger King Corporation sanoutuvat lain sallimissa enimmäisrajoissa irti kaikista nimenomaisista tai hiljaisista väitteistä tai takuista, jotka koskevat sivustolla tarjottuja kolmansien osapuolten tuotteita ja/tai palveluita. Tähän kuuluvat hiljaiset takuut, jotka koskevat kaupallista hyödynnettävyyttä tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ja hiljaiset takuut, jotka juontuvat aikaisemmin tai tavallisesti noudatetusta käytännöstä.

BURGER King®, BK® ja niihin liittyvät tavaramerkit ja logot ovat Burger King Corporationin omaisuutta ja ne voidaan rekisteröidä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

YHTEYSTIEDOT

Jos teillä on periaatteitamme ja/tai käytäntöjämme koskevia kysymyksiä tai kommentteja, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä.

YHTEYDENOTTO ERIMIELISYYSTILANTEISSA 
 
Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan asiakkaamme kanssa. Jos erimielisyyttä ei kuitenkaan saada soviteltua yhdessä, voitte olla yhteydessä valtakunnalliseen maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Tämän jälkeen asian voi saattaa tarvittaessa edelleen kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.