Tietosuojaseloste

Nämä yleiset yksityisyydensuojaperiaatteet koskevat verkkoympäristöä ja niiden tarkoituksena on kuvata, mitä henkilötietoja keräämme sivustomme kävijöiltä osoitteessa http://www.burgerking.fi (”sivusto” tai ”burgerking.fi”), mihin näitä tietoja käytämme, mitä oikeuksia teillä on luovuttamienne henkilötietojen suhteen sekä kenelle ja missä olosuhteissa luovutamme henkilötietoja.
Nämä yleiset yksityisyydensuojaperiaatteet koskevat burgerking.fi-sivustolla tapahtuvaa tietojen keruuta, käyttöä ja luovutusta silloin, kun kävijät ovat iältään 13 vuotta tai sitä vanhempia. Burgerking.fi-sivustomme lapsia koskevat yksityisyydensuojaperiaatteet kuvaavat tietojen keruuta, käyttöä ja luovutusta silloin, kun sivuston kävijät ovat alle 13-vuotiaita.

Muiden kuin henkilötietojen keruu. Internet-palvelimet, joilla sivustomme sijaitsevat, keräävät rutiininomaisesti tiettyjä ei-henkilökohtaisia tietoja sivustoilla tapahtuvista vierailuista. Keräämiämme ei-henkilökohtaisia tietoja voivat olla muun muassa käyttöjärjestelmän tyyppi (esim. Macintosh tai Windows), vierailijan käyttämä selainohjelma (esim. Netscape tai Internet Explorer) ja sivuillamme käyvien vierailijoiden määrä ja vierailutiheys. Kun käytte sivustollamme, saatamme kerätä teiltä tiettyjä ei-henkilökohtaisia tietoja käyttämällä apuna pieniä tekstitiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies).

Käytämme evästeitä moniin tarkoituksiin, kuten havaitsemaan sivustomme kävijät, määrittelemään yksittäisten kävijöiden määrät ja tunnistamaan, millä sivuilla he vierailevat. Voimme yhdistellä evästeiden avulla kerättyjä tietoja verkosta kerättyihin henkilötietoihin.
Voimme myös sallia riippumattomien kolmansien osapuolten asentaa evästeitä sivustomme vierailijoiden kovalevylle. Teillä on aina mahdollisuus torjua evästeet, mutta näin tehdessänne ette ehkä voi käyttää sivustomme joitakin ominaisuuksia. Useimpien selaimien työkalupalkissa sijaitsevassa ”help”-valikossa on tietoja siitä, kuinka voitte muokata selaintanne niin, ettei se hyväksy uusia evästeitä, kuinka selaimen saa ilmoittamaan uuden evästeen saapumisesta ja kuinka poistatte evästeet kovalevyltänne. Voimme myös käyttää jäljite- eli web beacon -tekniikkaa eri sivujen kävijämäärien laskentaan, yhteydenpitoon evästeidemme kanssa ja muutenkin parantamaan sivustokokemuksenne laatua.

Henkilötiedot. Yleisesti keräämme henkilötietoja (joita voivat olla muun muassa etu- ja sukunimi, syntymäaika, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottokorttitiedot, verkkotilinumerot ja tunnussana) vain silloin, kun luovutatte ne meille vapaaehtoisesti. Voitte esimerkiksi toimittaa meille henkilötietojanne, kun haluatte osallistua arvontoihin tai kilpailuihin, ostaa lahjakortteja, lähettää meille sisältöjä, tehdä sivustomme toimintaa koskevia ehdotuksia, osallistua verkon kautta vuorovaikutteiseen toimintaan tai vastata markkinointitutkimuksiin. Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen.

Tietojen käyttö. Silloin kun tämän sivuston kävijät ovat vähintään 13-vuotiaita, Restel Fast Food Oy voi käyttää heiltä kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin: markkinointiaineiston tai muiden viestien lähettäminen kävijöillemme; yhteydenpidon mahdollistaminen kävijöiden, heidän ystäviensä ja muiden kanssa sekä tulevista tapahtumista, kampanjoista tai sivustomme toiminnoista tiedottaminen; sivustomme sisäiset tarkastelut (esim. sivustomme kävijöiden lukumäärän määrittämiseksi); lisäämään ymmärrystämme siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoamme; toimittamaan palkintoja ja ostoksia; vastaamaan kävijöidemme lähettämiin pyyntöihin;toimittamaan tarpeellisia viestejä kävijöillemme; markkinointitutkimuksiin;suojaamaan sivustomme turvallisuutta tai eheyttä; sekä tiedusteluihin, jotka koskevat franchise-sopimuksen solmimista BURGER KING® -ravintolan kanssa. Muita kuin henkilötietoja käytetään sivuston sisäisiin tarkasteluihin ja antamaan kävijöillemme entistä parempia käyttökokemuksia sivustoltamme.

Tietojen luovuttaminen. Restel Fast Food Oy siirtää tai muilla tavoin luovuttaa sivustonsa kävijöiltä kerättyjä tietoja työntekijöilleen ja itsenäisille alihankkijoilleen, Restel Fast Food Oy:n tytäryhtiöille ja osakkuusyrityksille, konsulteille ja muille liikekumppaneille, palveluntarjoajille ja tavarantoimittajille silloin, kun tietojen luovuttaminen mahdollistaa sen, että kyseinen osapuoli voi toteuttaa Restel Fast Food Oy:lle liike- tai ammattitoimintaan tai tekniseen tukeen liittyviä toimenpiteitä, tai silloin kun laki edellyttää tietojen luovuttamista. Restel Fast Food Oy luovuttaa myös 13-vuotiailta tai sitä vanhemmilta sivuston käyttäjiltä kerättyjä tietoja Restel Fast Food Oy:n markkinointi- ja liikekumppaneille, jotka voivat käyttää tietoja liiketoiminnassaan, esimerkiksi markkinointiaineiston ja muiden viestien lähettämiseen sivustomme vierailijoille. Lisäksi siirrämme tai muilla tavoin luovutamme henkilötietoja oikeudenkäynteihin ja, lain sallimissa rajoissa, lainvalvontaviranomaisten käyttöön tai yleiseen turvallisuuteen liittyvän asian tutkintaan liittyen.

Kuinka kauan tietojani säilytetään? Säilytämme henkilötiedot vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämä tai lain nojalla sallittu. Asiakaspalautteet hävitetään 12 kuukauden kuluessa ellei asiakas toisin toivo.

Tietoturvallisuus. Henkilötietojenne suojaamiseksi käytämme fyysisiä, elektronisia ja menettelytapoihin liittyviä turvakeinoja. Pääsy henkilötietoihin on vain niillä henkilöillä ja yhteisöillä, jotka osallistuvat burgerking.fi-sivuston toimintaan.

Odottamattomat tilanteet. Siinä tapauksessa että jokin kolmas osapuoli hankkii omistukseensa Restel Fast Food Oy:n tai sen omaisuutta, hankkimamme henkilötiedot voivat olla osa siirrettävää omaisuutta.

Yksityisyydensuojaa koskevien ehtojen hyväksyminen. Käymällä sivustolla burgerking.fi hyväksytte käytännöt, jotka on kuvattu näissä verkkoympäristöä koskevissa yleisissä yksityisyydensuojaperiaatteissa. Sikäli kuin niillä kolmansien osapuolten sivustoilla, joihin on pääsy tämän sivuston kautta, noudatetaan erilaisia yksityisyydensuojaperiaatteita kuin näissä verkkoympäristöä koskevissa yleisissä yksityisyydensuojaperiaatteissa, kyseisten kolmansien osapuolten käytäntöjä sovelletaan niiden tietojen keräämiseen ja käyttöön, jotka luovutatte vieraillessanne niillä sivustoilla. Restel Fast Food Oy ei vastaa toisten yhtiöiden periaatteista, sisällöistä eikä käytännöistä.

Muutokset tähän yksityisyydensuojailmoitukseen. Aika ajoin Restel Fast Food Oy:llä voi olla tarve muuttaa näitä verkkoympäristöä koskevien yleisten yksityisyydensuojaperiaatteiden ehtoja. Suosittelemme teitä tarkistamaan tämän sivun sisällön säännöllisesti, jotta varmistaisitte, että olette tietoisia kulloinkin voimassa olevista yksityisyydensuojaperiaatteista. Voitte olla varmoja siitä, että mitään tekemiämme muutoksia ei sovelleta takautuvasti ja että emme ilman suostumustanne muuta olennaisesti tapaa, jolla käsittelemme aiemmin kerättyjä tietoja. Yhteystiedot Jos teillä on yksityisyydensuojaperiaatteitamme ja/tai -käytäntöjämme koskevia kysymyksiä tai kommentteja, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä sähköpostitse, postitse tai puhelimella seuraaviin osoitteisiin ja numeroihin:
Burger King®

Henkilötietojen käsittely

Restel Fast Food Oy ja Restel Oy kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen. Voit tutustua Restel Oy:n henkilörekistereiden rekisteriselosteisiin alla.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen


Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä lomakkeen täällä. Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

Kameravalvonta


Seloste tallentavan kameravalvontajärjestelmän käsittelytoimista.

Kielto-oikeus


Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen Restel Oy, Ravintoloiden tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki

Rekisteriseloste / markkinointirekisteri, b2b

Rekisterinpitäjä
Restel Oy

Yhteyshenkilö
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@restel.fi

Rekisterin nimi
Restel Oy:n markkinointirekisteri B2B

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Restel Oy:n B2B-markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä

Tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja/tai Restel Oy:n hankkimista markkinointirekistereistä, joita ylläpitää Suomen Asiakastieto Oy.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Restel Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Käyttöoikeudet tietokantaan on rajattu Restel Oy:n sisällä rajatulle henkilömäärälle
 

Rekisteriseloste / markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Restel Oy

Yhteyshenkilö
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@restel.fi

Rekisterin nimi
Restel Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Restel Oy:n markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, sekä muut asiakassuhdetta koskevat tiedot

Tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään esimerkiksi asiakkaan käyttämällä Restelin palveluita.

Rekisteriseloste / My BK -asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä
Set up gmbh

Yhteyshenkilö
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@restel.fi

Rekisterin nimi
My BK asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Burger Kingin markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, sekä muita henkilötietoja asiakassuhdetta koskien

Tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään esimerkiksi Burger King-sovellusta käyttämällä.

Restiksen asiakasrekisteri

Restistä koskevan rekisteriselosteen löydät täältä