Uratarinat

Sami – vuoropäällikkö

Burger King -ravintoloiden vuoropäälliköt huolehtivat, että ravintolassa hommat toimivat jouhevasti oman työvuoron aikana. Normaalin asiakaspalvelutyön lisäksi vuoropäälliköt toimivat työntekijöiden esimiehenä ja tietenkin auttavat heitä päivittäisessä työssä. Sami kuvailee itseään sosiaaliseksi, ahkeraksi ja sopeutuvaksi – kaikki erinomaisia ominaisuuksia vuoropäällikön vastuullisessa työssä. Työssään hän pitää erityisesti nopeasti vaihtuvista tehtävistä.

– Tehtävien laaja-alaisuus on ollut ehdottomasti yksi tämän työn mukanaan tuomista yllätyksistä. Eniten olen pitänyt uusien työntekijöiden kouluttamisesta.

– Olen mielestäni rohkaiseva, myyntihenkinen ja tinkimätön ammattilainen. Siihen kuuluu se, ettei ketään jätetä kuuntelematta. Meillä kaikkien ideat otetaan huomioon. Koitan myös itse keventää tunnelmaa työvuorojeni aikana.

Burger King panostaa paljon työpaikkojen ilmapiiriin. Ihmisiä rohkaistaan olemaan omia itsejään ja yrityksessä uskotaan tiimityön voimaan. 23-vuotias vuoropäällikkö kuvailee työpaikkaansa osuvasti.

– Porukkamme on hyvin tiivis, iloinen ja osaava. Muihin pikaruokaketjuihin verrattuna kulttuurimme on todella innostava. BK erottuu selkeästi muista, panostamme enemmän asiakaspalveluun ja pyrimme innovoimaan jatkuvasti uutta.

– Vietämme usein vapaa-aikaa yhdessä työkavereiden kanssa. Olen itse myös kiinnostunut koko yrityksen kuulumisista ja seuraan ketjun toimintaa uutisista.

Hyvä työyhteisö voi syntyä vain, jos kaikki sen jäsenet tuntevat itsensä tärkeäksi ja huomioonotetuksi. Burger King -ravintoloissa tämä näkyy monella tapaa.

– Täällä kaikki on otettu hyvin huomioon, esimerkiksi koulunkäynti. Opiskelen itse ruokatuotannon johtamista ammattikorkeakoulussa ja vaikka työ vaatii paineensietokykyä, milloinkaan ei tunnu siltä, että työntekijöiltä vaadittaisiin liikoja.